6936631666 Μακροχώρι, Βέροια avgerinou_fwteini@hotmail.com